Үндсэн хоол

50 нэр төрлийн монгол, европ, дундад ази зоогыг орчин үеийн технологиор бэлтгэн боловсруулж гадаад, дотоодын зочиддоо хоолны хэв маяг, амт, хийх урлагийг мэдрүүлэн, дэлгэн таниулах зорилгоор ажиллаж байна.

    Онцлох

    Үхрийн махан стэйк