Бүжиглэх нь биеийн бүхий л хэсгийг хөдөлгөөнд оруулдаг тул фитнесийн гайхалтай дасгал болж өгдөг. Бүжгийн хичээлд явж эхэлсэн хүүхэд уян хатан, хатуужил тэвчээр, тэнцвэрээ олох чадвар, бие галбир, болон хөдөлгөөний эвсэлтэй болохоос гадна хүүхдүүдийг нийгмийн дунд биеэ авч явах соёл, харилцааны соёлд сургадаг.
ДАВУУ ТАЛ
Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар хүүхдүүд дараах чадваруудад суралцана.
🌟 Хүүхэд бүр өв тэгш биеийн хөгжлийг дэмжих
🌟 Уян хатан чанар
🌟 Биеийн тэнцвэр
🌟Хурд хүч авхаалж самбааг дэмжих