Хүүхдийн суурь хүмүүжил нь цаашдын амжилтын гол тулгуур болдог. Та хүүхэддээ усанд сэлүүлж, спортоор хичээллүүлж, йогоор сэтгэл зүйг нь бэлдсэнээр эрүүл чанга биетэй, тэвчээртэй, шийдвэр гаргах чадвар сайн болж төлөвшихөөс гадна сэтгэл зүйн хатуужилтай болж хүмүүжих маш олон чухал давуу талуудтай.