Бие сэтгэлийг зөв зохицолд хүргэдэг. Иогийн олон төрөл байдаг ч Хатха иог хийж сурснаар та иогийн үндэс суурийг эзэмшиж байна гэж ойлгож болно.