GX студид олон төрлийн бүжиг,групп фитнесс, бие хамгаалах урлагийг заахаас гадна балетын хичээлийг мэргэжлийн ур чадвартай багш дасгалжуулагч нар удирдан явуулж байна. Мөн дэлхийд алдартай групп дасгалын брэнд болох Lesmills компанийн сургалтын хөтөлбөрийг албан ёсны зөвшөөрөлтэйгөөр мэргэжлийн сертификаттай багш нар зааж байна.